Termeni și condiții

 1. ELEMENTE DEFINITORII
 • NeoGalateca este magazinul virtual (online) al C. BRAIN INTL LTD S.R.L, persoană juridică română cu sediul în Bucuresti, str. C.A. Rosetti 2-4, Corp Boema, înregistratǎ în Registrul Comerţului sub nr. J40/12820/2011, CUI 29275018, avand cont IBAN RO73BREL0002000829210100 deschis la Libra Internet Bank Sucursala Bucuresti.

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre S.C. BRAIN INTL LTD S.R.L si partenerilor din www.neogalateca.com, prin intermediul magazinului virtual (online), decurgand din accesarea websiteului  www.neogalateca.com de catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

Astfel, urmatorii termeni vor insemna:

 • Cumparator – persoana fizia sau juridical sau alta entitate juridica ce are acces si utilizeaza site-ul cu scopul de a finaliza o comandă în unul din modurile menționate în termenii și condițiile de mai jos.
 • Vanzator – societatea comerciala S.C. BRAIN INTL LTD S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul în: Bucuresti, str. C.A. Rosetti 2-4, Corp Boema, înregistratǎ în Registrul Comerţului sub nr. J40/12820/2011, CUI 29275018, proprietar al websiteului neogalateca.com sau orice partener desemnat expres de acesta sa furnizeze servicii pe acest website.
 • Servicii – punerea la dispozitia cumparatorilor a unui magazin virtual si oferirea accesului Cumparatorilor pe porțiunile publice ale site-ului, pentru a efectua selectii si sa achiziționeze produse și/sau servicii de pe acest website, folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (i.e. telefonul, faxul).
 • Bunuri – prin intermediul websiteului sunt oferite spre vânzare Cumparatorilor produse de natură diversă, insotite de documentele si servicii, mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.
 • Comanda – un document electronic ce este completat de Cumparator, in formatul disponibil pe website, si care intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator. Prin acest document Vanzatorul confirma si este de acord sa livreze Bunurile și/sau Serviciile solicitate si confirmate de Cumparator, iar Cumparatorul este de acord sa efectueze plata contravalorii acestora conform prezentilor termini si conditii si sa primeasca aceste Bunuri si Servicii.
 • Contract la distanţă înseamnă contractul de furnizare de produse si/sau servicii încheiat între un Vanzator şi un Cumparator, în cadrul sistemului de vânzare organizat de către Vanzator, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă, astfel cum este definit de O.G. nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheiera și executarea contractelor la distanță.
 • Drepturi de Proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
 • Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.
 • Inregistrare – În vederea lansarii unei Comenzi de achizitie a unor obiecte de pe website, online, Cumparatorii trebuie să se înregistreze. Cumparatorii au obligația să furnizeze informații reale și complete, respectiv:
 1. pentru persoanele fizice – numele și prenumele, adresa, seria și numărul documentului de indentitate, CNP, iar
 2. pentru persoanele juridice – denumirea, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, codul de înregistrare fiscală și codul IBAN,

în procesul de înregistrare datele fiind necesare la emiterea facturilor.

La înregistrăre, fiecare Cumparatorul va fi rugat să stabilească o parolă unică, ce trebuie păstrată în siguranță.

Pentru a i se permite achiziționarea de obiecte de pe website, Cumparatorul trebuie să accepte în mod expres și să respecte termenii și condițiile de față.

Înregistrarea se va face individual de către fiecare persoană în parte. Este interzisă utilizarea de către o altă persoană a datelor de înregistrare pe website pentru achiziționarea de produse și/sau servicii.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE si PROCEDURI

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe websiteului www..ro., Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.

Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

 • Comanda – cu mentiunile clare asupra produselor – denumire, autor/creator/artist, pret, cantitate, dimensiune, culoare (dupa caz) si a datelor de livrare, plata si facturar, in conditiile sale specifice
 • Pretulprețul de vânzare al obiectelor de artă afișate pe website conține TVA. Prețurile afișate pe website sunt în LEI și conțin TVA. Plata produselor se va face în LEI. Cursul de schimb utilizat, in cazul in care se doreste plata in EUR este cursul RON/EUR afișat pe website valabil la data achiziționării.
 • Vânzarea obiectelor de artă este supusă regimului special de TVA reglementat de prevederile art. 1522 din Codul Fiscal, acesta nefiind individualizat pe factură și fiind nedeductibil fiscal. De asemenea, la achiziția operelor de artă,
 1. Clientul va trebui să achite, pe lângă prețul obiectelor de artă, timbrul artiștilor plastici, în valoare de 0,5% din prețul de vânzare al operei.
 2. La vânzarea cărților, revistelor se aplică cota de TVA de 9%, în conformitate cu prevederile art. 140 alin.2 din Codul fiscal. Prețul afișat pe website are TVA inclus. La vânzarea celorlalte produse, altele decât cele menționate mai sus, se aplică cota standard de TVA de 24%, aceasta este inclusă în prețul afișat pe website.
  • Termeni si conditii:
 3. Pentru comenzile online finalizarea comenzii are loc în momentul în care Cumparatorul încheie procesul de comandă online. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
  Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie/Autenticitate/Conformitate emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.
 4. Comenzile ce nu conţin toate datele de identificare ale Cumparatorului, astfel cum sunt ele menţionate în cuprinsul acestor termeni şi condiţii, nu vor fi considerate valabile şi, în consecinţă, nu vor fi onorate.
 5. Livrarea se va face la adresa indicată de Cumparator în formularul de comandă prin intermediul unor firme specializate de curierat sau poştă. Costul livrării este cel menţionat în formularul de comandă (cost estimativ, urmand ca la confirmarea telefonica sua electronica a comenzii sa fie comunicat costul exact al livrarii) şi urmează a fi suportat integral de către Cumparator.
 6. Livrarea/preluarea produselor se poate face și direct de catre Cumparator de la sediul magazinului galeriei Galateca – adresa: Bucuresti, str. C.A. Rosetti 2-4, Corp Boema. În acest caz nu se va percepe niciun cost suplimentar pentru livrare.
 7. Livrarea se face personal Cumparatorului, sau Beneficiarului (Destinatarului) stipulat in comanda de catre Cumparator, cu prezentarea documentului de identitate, care are obligația de a semna de primire. La adresa de livrare, bunul poate fi primit și de o altă persoană decât Cumparatorul cu condiția ca această personă să fie trecuta ca Beneficiar (Destinantar) de catre Cumparator.
 8. Livrarea se va face în termen de: 3 zile lucrătoare (în București), 4 zile lucrătoare (în țară), minimum 6 zile lucrătoare (în afara țării), cu respectarea programului de funcționare al magazinului si al firmei de curierat.
 9. Livrarea produselor se va face întotdeauna după achitarea prețului de către Cumparator, plata prețului urmând a se face cel mai târziu la data livrării produsului. Transferul dreptului de proprietate și al riscurilor de la Vanzator la Cumparator se va face odată cu livrarea produselor.
  • Alte prevederi legale aplicabile produselor:
 10. Vânzarea operelor de artă este supusă prevederilor speciale ale Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului național cultural mobil, ale H.G. nr. 1320/2003 privind aprobarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile. Dupa caz, Cumparatorului unui obiect de artă i se va elibera un certificat de vânzare, potrivit modelului din Anexa 6 a H.G. nr. 1420/2003.
 11. Potrivit legii (Legea nr. 182/2000 şi H.G. nr. 518/2004 Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile), operele de artă – creaţie contemporană se pot exporta definitiv sau temporar fără certificat de export, urmând să se ateste în faţa autorităţilor vamale faptul că respectivele bunuri sunt opere create de autori în viaţă. În acest scop, Vanzatorul poate elibera, la solicitarea Cumparatorului, gratuit, adeverinţe după modelul prevăzut în Anexa 5 a H.G. nr. 518/2004.
 1. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI
  • Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;
  • Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incompletata, insa Vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;
  • Comunicarea cu magazinul NEOGALATECA – se poate face prin interactiunea cu acesta telefonic, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea „contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
  • In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, Neogalateca isi rezerva dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul site-ului.
 1. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
  Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.
 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
  • Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.
  • Întregul conținut al website-ului neogalateca.com, inclusiv dar fără a se limita texte, imagini, sunt proprietatea S.C. BRAIN INTL LTD S.R.L. Este interzisă folosirea (inclusiv copierea și/sau reproducerea în orice mod) în orice scop a conținutului website-ului. S.C. BRAIN INTL LTD S.R.L își rezervă dreptul de a lua oricare măsuri prevazute de lege pentru a-și proteja drepturile și interesele sale. De asemenea, numele website-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea SC BRAIN INTL LTD SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.
  • Vanzatorul păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale obiectelor de artă, sau de colecție vândute de pe website-ul neogalateca.com în oricare dintre materialele sale, cu scop promoţional.
 1. FACTURARE – PLATI
  • Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
  • Cumparatorul poate alege una din metodele de plata prezentate in formularul de Comanda (plata ramburs, ordin de plata, plata online prin card bancar ). Platile sunt securizate prin intermediul Libra Internet Bank.
  • In cazul in care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmata in momentul in care se va emite factura catre Client. Pana in acel moment contravaloarea comenzii va fi blocata pe contul Clientului nefiind transferata in conturile SC BRAIN INTL LTD SRL.
  • In cazul platilor online SC BRAIN INTL LTD SRL nu este / nu poate fi facuta responsabila pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai clientul. Pretul de achizitie prezentat pe factura va fi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul achizitiei, pret la care se adauga si costurile de livrare.
 1. RISCURI SI RESPONSABILITATI
  • Livrare
   Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.
  • Transport – Ambalare
   In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
   Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
   Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.
 1. ACCEPTARE & RETUR COMENZI
  • Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda.
  • NEOGALATECA poate refuza executarea unei comenzi efectuate de către Client, fără nicio altă formalitate cu excepția unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă parte sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
 2. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plăților online;
 3. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de NEOGALATECA, în cazul plăților online;
 4. datele furnizate de către Client, în procesul de înregistrare sunt incomplete sau incorecte;
 5. activitatea Clientului pe website poate și/sau produce daune de orice natură în patrimoniul NEOGALATECA și/sau a partenerilor săi prezenți pe website;
 6. în situația în care din culpa Clientului două comenzi nu au fost onorate ca urmare a neplății prețului ori refuzului de primire a bunurilor comandate.
  • Clientul va putea renunța la o comandă efectuată fără nicio penalitate cel mai târziu la data la care este contactat de către reprezenetanții NEOGALATECA în vederea confirmării comenzii. Orice renunțare la comandă efectuată de Client trebuie urmată de transmiterea către NEOGALATECA  a unui înscris pentru confirmarea renunțării.
  • În cazul în care Clientul, înainte de expedierea comenzii, renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar, iar tranzacția a fost autorizată de banca emitentă a cardului Clientului, în sensul blocării în contul Clientului a contravaloarii produselor și serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi deblocată de către NEOGALATECA în maxim 7 zile lucrătoare de la data la care NEOGALATECA a fost informată în scris de către Client de renunțare la comandă.
  • În condițiile art. 7 alin. 1 din O.G. nr. 130/2000 Clientul poate denunța contractul la distanță, cu excepția acelor contracte ce au ca obiect opere de artă sau alte produse ce prin natura lor nu pot fi returnate, în termen de 10 zile lucrătoare (de la data primirii produselor respectiv de la data contractului pentru servicii) fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Clientul este obligat să notifice NEOGALATECA intenția sa de a denunța contractul și a returna produsele achizitionate, în scris.
  • În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 449/2003 fiecare Client persoană fizică poate solicita pentru orice produs, altele decât operele de artă, în cazul lipsei conformității, repararea, înlocuirea produsului sau returnarea contravalorii acestuia, în situația în care produsul nu poate fi reparat sau, după caz, înlocuit.
  • Returul produselor este acceptat doar pentru persoanele fizice ce au achizitionat produse de la NEOGALATECA. Pentru a beneficia de returul produselor in 10 zile calendaristice , trebuie completat formularul de retur aflat pe site, cel tarziu in a 10-a zi calendaristica de la data ridicarii/primirii produsului. Formularele completate dupa 10 zile calendaristice nu sunt luate in considerare. De asemenea produsul trebuie sa intre in posesia noastra cel tarziu in a 16-a zi calendaristica de la data receptionarii lui.
  • În conformitate cu prevederile art. 10 lit. c din O.G. nr. 130/2000 NEOGALATECA își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid.
  • Clientul va returna produsele achiziționate, cu excepția operelor de artă respectiv a bunurilor a căror returnare nu este posibilă potrivit informațiilor din fișa produsului, în cazul în care denunță contractul la distanță încheiat cu NEOGALATECA în următoarele condiții:
 7. returnarea se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care Clientul a denunțat contractul.
 8. În situația în care Clientul locuiește într-o altă țară decât România, returnarea se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data la care Clientul a denunțat contractul;
 9. produsul se găsește în starea în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte și documentele care l-au însoțit);
 10. returnarea se poate face prin poștă sau curier, în care caz costurile vor fi suportate de către Client sau personal la sediul GALATECA.
  • Returul produselor se poate face prin curier (nu posta) sau venind direct la sediul NEOGALATECA, dar nu inainte de a completa formularul de retur si a primi acceptul din partea noastra. Costurile de transport pentru RETUR NU sunt suportate de catre NEOGALATECA. Returnarea banilor se face in termen de 5 de zile din momentul in care ati primit acceptul pentru produsele returnate din partea departamentului de retur si ati furnizat codul IBAN in care se va rambursa contravaloarea acestora .
 1. GARANTII
  • Fiecare produs comercializat de NEOGALATECA, cu excepția operelor de artă, beneficiază de termenii de garanție menționati în certificatul de garanție al produsului. Acest termen va fi menționat în fișa produsului afișată pe website. Fiecare produs, cu excepția operelor de artă, comercializat de NEOGALATECA beneficiază de o garanție de conformitate în condițiile Legii nr.  449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.
  • Garanția produselor oferită de către NEOGALATECA este cea oferită de către producătorii produselor comercializate de către NEOGALATECA, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte,cu excepția operelor de artă si a celor vintage.
  • Fiecare produs care beneficiaza de garantie are un certificat de garantie cu toate detaliile centrului de service care asigura reparatiile pe durata termenului de garantie. Garantia produselor achizitionate de la partenerii nostri este asigurata de catre partenerul care a realizat produsul sau de catre centrul de service autorizat al producatorului, dupa caz.
   In cazul certificatelor de garantie emise de producatori, produsul reclamat defect in perioada de garantie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua intreaga responsabilitate a rezolvarii garantiei.
  • Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa shop@neogalateca.com. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.
 1. TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

 1. CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE
  • Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Prin inscrierea in baza de date www.neogalateca.com, Cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, etc.

 • NEOGALATECA prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului – nume, prenume, data și locul nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, telefon, fax, adresa, e-mail, profesie, loc de muncă, obișnuințele/preferințele, potrivit notificării nr. ………………., în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scop de reclamă, marketing și publicitate pentru și/sau în legătură cu activitatea specifică galeriilor de artă și caselor de licitații desfășurate de către NEOGALATECA. Datele solicitate sunt destinate utilizării de către NEOGALATECA și sunt comunicate numai angajațiilor NEOGALATECA cu atribuții în îndeplinirea scopului mai sus menționat. Pe viitor datele menționate mai sus permit NEOGALATECA să țină la curent Utilizatorii cu activitatea NEOGALATECA și a Galeriei Galateca. Conform Legii nr. 677/2001, Clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Clientul are de asemenea dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul S.C. BRAIN INTL LTD SRL. De asemenea, Clientului îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.
 • NEOGALATECA și Galeria Galateca nu promovează SPAM-ul. În vederea informării Utilizatorilor, NEOGALATECA poate transmite la intervalele pe care le apreciază ca fiind oportune materiale electronice către Utilizatorii care și-au exprimat acordul de a primi o astfel de informare. Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email cu ocazia înregistrării, poate opta pentru dezactivarea contului aferent acestei adrese de e-mail.
 1. TERMENE PENALITATI
  In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.
  In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.
  In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.
 1. RASPUNDERE
  Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
  Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.
 1. FORTA MAJORA
  Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
 1. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA
  Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 1. PREVEDERI DIVERSE

15.1 NEOGALATECA își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, sens în care Utilizatorul și/sau Clientul are obligația ca înainte de a efectua o comandă să verifice Termenii și Condițiile de față.

15.2 Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.